Motorizace

Motorové ovládání

Motorové ovládání stínící techniky zvyšuje komfort ovládání. Ovládání se skládá z motoru, a ovladače. Systémy rozdělujeme na drátové a bezdrátové. Na trhu je celá řada výrobců. Nejčastěji realizujeme s firmou Somfy.

S elektronickým ovládáním můžete řešit regulaci tepla v interiéru i bez vaší přítomnosti, můžete ovládat stínění i v místě kde k němu není přístup, můžete ovládat více kusů najednou a využívat mnoho dalších funkcí. 

Ovládání jedné rolety spínačem

Pro jednoduché ovládání jedné rolety použijeme pevně instalovaný spínač. Mezi spínačem a roletou musí být kabelové vedení. Tento jednoduchý systém umožňuje ovládání rolety a případně časové funkce. Centrální řízení je možné pouze s ovládacími relátky. Pro toto vládání je nutné dopředu instalovat odpovídající kabeláž.

Ovládání RTS - bezdrátové

Ovládání motorů stínící techniky bezdrátovým systémem je nejčastěji RTS. Komunikace mezi vysilaček a přijímačem motoru probíhá po radiových vlnách 433,42 MHz. Nejčastěji využívané komponety dodává firma SOMFY. Motorické ovládání zvyšuje komfort používání stínící techniky. 

Ovládání sběrnicí IB

Pro ovládání více rolet musíme použít řídící systém. Nejjednodušší řešení pomocí vodičů je řízení sběrnicí IB. Tento jednoduchý systém umožňuje ovládání zařízení z místa pomocí spínače, centrální ovládání, reakci na čidlo a časové funkce. Pro takovéto ovládání je nutné dopředu instalovat odpovídající kabeláž.