Kloubové markýzy s nosným profilem

Tyto markýzy mají systém kloubových ramen s vestavěnými vypínacími pružinami a nerezovými lany.

Výhoda nosného ocelového profilu spočívá v kompletním sestavení a seřízení markýzy ve výrobě. Navíc nosný profil zlepšuje tuhost a stabilitu výrobku.

Tento typ se lépe a spolehlivěji montuje oproti markýzám bez nosného profilu díky možnosti flexibility v umístění montážních konzol. Nemalou výhodou je v případě pochybností o sourodosti podkladu pro montáž možnost doplnit montážní konzole „navíc“ pro jistotu v upevnění a vytvoření mechanické rezervy.

Je-li výrobek montován pod střešní přesah nebo pod balkon, ušetříte za krycí stříšku. Tento typ patří mezi velmi oblíbená řešení a nyní je k dispozici v novém vyspělém provedení SELECT.